Zicht op ontwikkeling

Zien hoe jouw leerlingen zich ontwikkelen, echt zien.
Welke stappen zet de individuele leerling, de groep én de school?
Wat zegt dit over het gegeven aanbod en wat wordt de volgende stap?

Een van de pijlers van krachtig onderwijs is “zicht op ontwikkeling”.
Het volgen van jouw leerlingen en het afstemmen van het aanbod op die ontwikkeling is essentieel.
Dat doen jullie het liefst zo efficiënt mogelijk.

Groei helpt jullie met het leren zien wat de data vertelt, zodat jullie antwoord kunnen geven op de belangrijke vragen; elke les weer.
Die inzichten vertalen we samen naar goed didactisch handelen en een passend aanbod.