Passende aanbod

Past jullie aanbod ook echt bij jullie leerlingen?

Dat lijkt een hele makkelijke vraag en tegelijkertijd is het antwoord best ingewikkeld.
Je wilt voor al jullie leerling een passend aanbod, bij voorkeur op maat.
Om te voorkomen dat je als leerkracht constant bezig bent met al dat maatwerk in je klas, wil je zorgen voor een passend basisaanbod.

Groei helpt jullie met bepalen hoe dat passend basisaanbod eruit ziet, welk didactisch handelen van de leerkracht daarbij past en hoe je zorgt dat het aanbod ook de komende jaren blijft passen bij de ontwikkeling van jullie leerlingen.
De derde pijler “passend aanbod” zorgt samen met de andere twee pijlers “zicht op ontwikkeling” en “didactisch handelen” voor sterk onderwijs voor alle leerlingen op jullie school.