Van papieren tijger naar krachtig document


 

 

Is het schoolondersteuningsprofiel op jullie school vooral een papieren tijger?

Een document dat niet past bij de dagelijkse praktijk?

 

Dat kan anders!

 

In één studiedag werken jullie  met het hele team aan de basis van het SOP.
Samen geven jullie inhoud aan passend onderwijs, zoals jullie dat willen zien in de praktijk.

Na deze studiedag kunnen jullie van je SOP een krachtig en praktisch document maken.
Een document dat past bij de praktijk op school, maar ook waarin jullie vastleggen welke ontwikkelingen jullie willen doormaken.
En er is ruimte voor de grenzen die jullie stellen aan de mogelijkheden van het onderwijs bij jullie op school.

Duidelijkheid voor alle betrokkenen, bewuste keuzes en draagvlak vanuit het team.Inhoud studiedag

We starten de dag met een actieve werkvorm, waarbij collega’s elkaar ontmoeten en bevragen op hun kijk op onderwijskundige onderdelen.
Het team krijgt informatie over passend onderwijs, basiskwaliteit, basisondersteuning en extra ondersteuning.
In verschillende werkvormen bespreekt het team aan de hand van vragen de inhoud van de verschillende onderdelen van passend onderwijs.
Naast de huidige situatie is er ruimte voor wensen voor ontwikkeling én voor de grenzen die jullie stellen aan jullie mogelijkheden.

In de middag verzamelen we alle informatie, jullie nemen beslissingen.
De besluiten noteren we.

Na deze studiedag is jullie SOP een document gebaseerd op bewuste keuzes, passend bij mogelijkheden en wensen van het hele team. Iedereen is onderdeel geweest bij het opstellen van het SOP.


Het uitwerken van de studiedag in een document kunnen jullie zelf doen of Groei werkt het document voor jullie verder uit.
Eenmaal uitgewerkt hebben jullie een document dat jullie kunnen gebruiken om verder te groeien naar nog passender onderwijs, maar ook als communicatiemiddel naar ouders en externen.

 

Voor wie?

Deze studiedag is geschikt voor teams die werk willen maken van hun SOP.
Teams die samen de inhoud van het SOP willen bepalen en er daardoor een praktisch en bruikbaar document van willen maken.

 

 

 

Voor de studiedag komt Groei langs voor een gesprek over de verwachtingen van de studiedag. Tijdens dit gesprek is het mogelijk om wensen over de invulling te bespreken.

 

 

 

 

 

  • De perfecte match tussen beleid en concrete invulling 
  • Poster met afspraken; SOP zichtbaar in de school
  • Het hele team betrokken
  • In 1 studiedag de inhoud van het SOP verzameld
  • Praktisch, inhoudelijk en bruikbaar document

 

 

 

 

 

Kosten

 

 €1385,-

 excl BTW

 

 

Groei kan het SOP ook uitwerken.
Vraag naar de mogelijkheden.